Súhlas dotknutej osoby

Milan Maluniak – VIDEOMILAN (podrobné info …)
(ďalej ako Poskytovateľ služieb)

Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov
V súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
a zákonom o elektronických službách §4 ods.6 NR SR 22/2004 Z.z. (Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.) udeľujem súhlas so spracovaním mojej e-mailovej adresy v informačnom systéme poskytovateľa služieb za účelom zaslania nezáväznej cenovej ponuky
a opätovného potvrdenia dostupného termínu.

Poskytovateľ služieb si je vedomí toho, že poskytnutá e-mailova adresa nebude použitá na účely priameho marketingu ani nebudú ďalej poskytnuté tretej strane § 4 ods.(2) písm.f. NR SR č. 122/2013 Z.z..

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať poskytovateľ služieb
o likvidáciu evidencie e-mailovej adresy z informačných systémov poskytovateľ služieb,. ktorý bez zbytočného odkladu zlikviduje požadovaný osobný údaj (Adresa bude zmazaná aj v prípade, keď pominie účel jej evidencie alebo je neaktuálna.