Stiahnúť video

1.SV.PRIJÍMANIE / P.BISKUPICE SK
Videozáznam z cirkevnej udalosti P.Biskupice. Pre dodržanie podmienok GDPR je prístup na stránku chránený 8 znakovým heslom, ktoré sa skladá z dátumu akcie v nasledujúcom tvare: rok (4 znaky), mesiac (2 znaky), deň (2 znaky). Príklad: dátum akcie 1.2.2019, heslo k stránke videozáznamu bude: 20190201
Počet stianutí: 283, Veľkosť: 0, Dátum: 29 máj. 2019

1.SV.PRIJÍMANIE / P.BISKKUPICE HU
Videozáznam z cirkevnej udalosti P.Biskupice. Pre dodržanie podmienok GDPR je prístup na stránku chránený 8 znakovým heslom, ktoré sa skladá z dátumu akcie v nasledujúcom tvare: rok (4 znaky), mesiac (2 znaky), deň (2 znaky). Príklad: dátum akcie 1.2.2019, heslo k stránke videozáznamu bude: 20190201
Počet stianutí: 54, Veľkosť: 0, Dátum: 29 máj. 2019

1.SV.PRIJÍMANIE / MODRA
Videozáznam z cirkevnej udalosti farnosť MODRA. Pre dodržanie podmienok GDPR je prístup na stránku chránený 8 znakovým heslom, ktoré sa skladá z dátumu akcie v nasledujúcom tvare: rok (4 znaky), mesiac (2 znaky), deň (2 znaky). Príklad: dátum akcie 1.2.2019, heslo k stránke videozáznamu bude: 20190201
Počet stianutí: 114, Veľkosť: 0, Dátum: 01 jún. 2019